Vyberte stránku

Dokumenty

 

Zápis falešných zástupců společnosti

Na počátku ledna 2016 Společnost obdržela usnesení rejstříkového soudu v Hradci Králové ze dne 15. prosince 2015, podle kterého se z obchodního rejstříku vymazávají dosavadní členové představenstva Lukáš Vyhlídko, Veronika Šebo, Jana Opočenská a Michal Opočenský...

Vrchní soud v Praze potvrdil nesprávné rozhodnutí o změně v OR

Vrchní soud v Praze potvrdil nesprávné rozhodnutí o změně v OR a posvětil tak zápis Falešných zástupců do obchodního rejstříku. Na podkladě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se následně v obchodním rejstříku objevil zápis Falešných zástupců. Usnesení soudu...

Předběžná opatření Krajského soudu v Hradci Králové

První opatření tzv. zmrazilo Akcie; tzn. že soud osobě se jménem Jacek Roman Zielinski zakázal, aby jakkoli disponoval s Akciemi (nesmí je tedy např. prodat) a vykonávat práva akcionáře (nesmí dělat nic, co může dělat skutečný akcionář Společnosti)....

Notářské ověření skutečných členů představenstva

Notář formou notářského zápisu osvědčil, že (i) akcionáři společnosti jsou pánové Milan Ron, Jiří Opočenský, Vilém Šulc, František Vyhlídko a Stanislav Boch (Skuteční akcionáři); (ii) Skuteční akcionáři se shromáždili v sídle Společnosti, předložili mu...

Valná hromada potvrdila ve funkci skutečné členy

Valná hromada složená ze Skutečných akcionářů potvrdila ve funkcích Skutečné členy představenstva, vlastnické právo Skutečných akcionářů ke 100 procentům Akcií Společnosti a pověřila Skutečné členy představenstva k obraně proti zápisu Falešných...