Vyberte stránku

TREVOS odvrátil již šestý šikanózní insolvenční návrh

Turnov 12. prosince 2017 – Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (KSHK) byl i šestý šikanózní insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost odmítnut. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že se jedná o další insolvenční návrh na společnost, přičemž každý z dosavadních pěti byl podán u místně nepříslušného soudu. Proti postoupení věci místně příslušnému soudu podal navrhovatel vždy odvolání. Dále soud z předchozích řízení zjistil, že navrhovatel opakovaně uvádí, že se společností TREVOS byla uzavřena smlouva a vystavena směnka. Jediné, co se v jednotlivých návrzích změnilo, byla jen výše údajných půjček, jejich splatnost a datum uzavření příslušných smluv. O všech návrzích bylo rozhodnuto ve prospěch TREVOSu a ve všech případech byly pravomocně zamítnuty nebo odmítnuty.

„Seriál šikanózních insolvenčních návrhů na aktiva naší společnosti se zdá být nekonečný,“ uvedl Jiří Opočenský, místopředseda představenstva akciové společnosti TREVOS. „Díky odpovědnému rozhodování KSHK se nám vždy podařilo ubránit. Už teď je jasné, že podvodné snahy o poškození naší firmy vždy skončí nezdarem navrhovatelů. Ubráníme se i v případě dalších možných nekalých pokusů,“ dodal přesvědčivě Opočenský.

Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovský podnik TREVOS, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil také formálně dokonanému pokusu o podvodné převzetí společnosti zahraničními útočníky. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli vymazáni z obchodního rejstříku a k 21. srpnu 2017 do něj zapsáno nové, řádně ustanovené představenstvo. I přesto však těsně před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona byl na společnost v červnu podán již šestý šikanózní insolvenční návrh. Právě ten KSHK nyní pravomocně odmítl.

Akciová společnost TREVOS se sídlem v Turnově je největším českým výrobcem průmyslových a kancelářských svítidel. Tržby firmy vzrostly za první pololetí 2017 ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku o 3,6 % na více než 450 milionů Kč. Vedení firmy letos realisticky očekává celkové tržby blížící se hodnotě 900 milionů Kč s tím, že více než 80 % výroby je určeno na vývoz do nejméně 65 zemí světa.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz

Vězni pomáhají TREVOSU s montáží

Turnov/Rýnovice 29. srpna 2017 – Na 25 vězňů rýnovické věznice se nyní podílí 22 % na celkovém ročním objemu výroby turnovského TREVOSU. Na detašovaném pracovišti umístěném přímo ve věznici měsíčně smontují 25 tisíc svítidel, jejichž je TREVOS předním českým výrobcem. Smluvní vztah mezi TREVOSEM a věznicí zajišťuje společnost Ardere formou agenturních smluv. TREVOS letos předpokládá obrat přibližně 900 milionů Kč s tím, že více než 80 % výroby je určeno na vývoz do nejméně 65 zemí světa.

„Zapojení agenturních pracovníků – vězňů – do kompletace průmyslových a kancelářských svítidel aktuálně řeší chronický nedostatek pracovních sil na Turnovsku a v okolí,“ vysvětlil Jiří Opočenský, člen představenstva akciové společnosti TREVOS a podnikatel roku 2016 Libereckého kraje. „Naši důvěru oplácejí zodpovědnou prací. Stejně jako v ostatních montážních provozech provádíme přísné výstupní kontroly. V práci vězňů jsme dosud neshledali žádná neobvyklá pochybení. Část jimi kompletovaných výrobků s úspěchem vyvážíme,“ informoval Opočenský.

Podle něj se jedná o spolupráci s multiplikačními efekty. A nejde přitom výhradně o finanční benefity pro TREVOS, zprostředkovatele, věznici i vězně samotné. Díky nárokům kladeným na kvalitu kompletace jednotlivých svítidel získávají vězni nejen specifické dovednosti, které se jim budou hodit po návratu z výkonu trestu, ale jejich zapojení do pravidelné a zodpovědné práce vytváří dobré předpoklady pro jejich následnou úspěšnou resocializaci.

Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovská firma TREVOS, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonanému pokusu o podvodné převzetí společnosti zahraničními nájezdníky. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byly zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku a k 21. srpnu do něj zapsáno nové, řádně ustanovené představenstvo. I přesto však těsně před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona byl na společnost v červnu podán již šestý šikanózní insolvenční návrh. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy musejí stále častěji čelit obdobným kriminálním praktikám.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz

TREVOS ohlásil pololetní výsledky

Turnov 25. července 2017 – Akciová společnost TREVOS se sídlem v Turnově, největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, dnes uveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby firmy za sledované období vzrostly ve srovnání s prvními 6-ti měsíci loňského roku o 3,6 % na více než 450 milionů Kč. Vedení firmy letos realisticky očekává celkové tržby blížící se hodnotě 900 milionů Kč.

Tržby z exportních operací přitom překročily ty loňské o 11,3 %. Do zahraničí TREVOS zatím vyvezl 86 % své produkce, z toho 14 % do mimoevropských zemí, v celkovém objemu 272 milionů Kč. Přední příčky mezi 10-ti největšími zahraničními odběrateli nyní zaujímají Itálie, Německo, Francie a Holandsko. Celkem společnost aktuálně vyváží své výrobky do 65 zemí světa. Největším českým odběratelem TREVOSu je ŠKODA Auto patřící do skupiny VW Group. Produkty TREVOSu osvětlují zejména výrobní haly, dále pak průmyslové a skladové haly, kde platí pro charakteristiku osvětlení mimořádná distribuce světla, nenáročná údržba a bezproblémový provoz.

„Tak dobrých výsledků jsme dosáhli ve vysoce konkurenčním prostředí, a navíc v období, kdy se TREVOS stal terčem nevybíravých podvodných útoků,“ prohlásil Jiří Opočenský, nedávno valnou hromadou zvolený předsedou představenstva firmy. „Můj dík patří všem zaměstnancům, na jejichž práci TREVOS stojí, a všem obchodním partnerům, kteří nám stále důvěřují,“ dodal.

TREVOS se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonalému pokusu o podvodné převzetí společnosti. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy stále častěji musí čelit obdobným protiprávním praktikám.

Po řadě nezbytných právních kroků rozhodl rejstříkový soud v Hradci Králové o uvedení rejstříkového zápisu do stavu před útokem nájezdníků. Na podkladě rozhodnutí rejstříkového soudu dochází 16. června ke zveřejnění údajů o výmazu falešných osob a opětovném zápisu skutečných členů představenstva v obchodním rejstříku. „Pokus o nepřátelské převzetí a poškození našeho dobrého jména jsme ustáli. Doufám, že definitivně a navždy,“ uzavřel Opočenský.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz

Trevos má nové představenstvo

Turnov/Praha 19. července 2017 – Valná hromada akciové společnosti Trevos, významného hráče v oblasti světelného průmyslu, zvolila 16. 7. nové představenstvo složené z akcionářů a majitelů společnosti. Smyslem rozhodnutí je návrat rozhodovacích pravomocí do rukou majitelů. Firma Trevos je totiž již několik let předmětem útoků neznámých nájezdníků, kteří se po řadě šikanózních insolvenčních návrhů dokonce pokusili podvodně firmu nepřátelským způsobem převzít.

„Přesto, že nám naši obchodní partneři plně důvěřují, přiznávám, že vytrvalé útoky proti firmě její dobré pověsti neprospívají,“ uvedl Jiří Opočenský, předseda představenstva společnosti Trevos.

Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovská firma Trevos, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonalému pokusu o podvodné převzetí společnosti. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy stále častěji musí čelit obdobným kriminálním praktikám.

Počátkem ledna 2016 společnost obdržela usnesení rejstříkového soudu v Hradci Králové z 15. prosince 2015, podle kterého se z obchodního rejstříku vymazávají dosavadní skuteční členové představenstva Lukáš Vyhlídko, Veronika Šebo, Jana Opočenská a Michal Opočenský a do obchodního rejstříku se místo nich podvodně zapisují Jacek Roman Zielinski, Lazar Ovenkov, Mihai Florea a Silviu Mihaiu na pozicích členů představenstva Trevosu a Jacek Roman Zielinski jako jediný akcionář, kterému však nikdo ze skutečných akcionářů své podíly neprodal. Interpolu se však nepodařilo ověřit ani pouhou existenci těchto osob.

Vrchní soud v Praze však nepochopitelně nevyslyšel odvolací tvrzení a argumenty Trevosu o podvodném převodu akcií a potvrdil nesprávné rozhodnutí o změně v obchodním rejstříku, které v prosinci 2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové. Na podkladě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se následně v květnu 2017 v obchodním rejstříku objevil zápis falešných osob, které počátkem června rozeslali obchodním partnerům společnosti a bankám nepravdivé zprávy o provedených změnách ve společnosti. Chtěli tak znemožnit její normální fungování.

Po řadě nezbytných právních kroků rozhodl rejstříkový soud v Hradci Králové o uvedení rejstříkového zápisu do stavu před útokem nájezdníků. Na podkladě rozhodnutí rejstříkového soudu dochází 16. června ke zveřejnění údajů o výmazu falešných osob a opětovném zápisu skutečných členů představenstva v obchodním rejstříku. „Pokus o nepřátelské převzetí a poškození našeho dobrého jména jsme ustáli. Doufám, že definitivně a navždy,“ uzavřel Opočenský.

Společnost Trevos zaměstnává na 250 lidí a patří k významným zaměstnavatelům na Turnovsku.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz

Aktuální výpis z OR