Vyberte stránku

Turnov 25. července 2017 – Akciová společnost TREVOS se sídlem v Turnově, největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, dnes uveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby firmy za sledované období vzrostly ve srovnání s prvními 6-ti měsíci loňského roku o 3,6 % na více než 450 milionů Kč. Vedení firmy letos realisticky očekává celkové tržby blížící se hodnotě 900 milionů Kč.

Tržby z exportních operací přitom překročily ty loňské o 11,3 %. Do zahraničí TREVOS zatím vyvezl 86 % své produkce, z toho 14 % do mimoevropských zemí, v celkovém objemu 272 milionů Kč. Přední příčky mezi 10-ti největšími zahraničními odběrateli nyní zaujímají Itálie, Německo, Francie a Holandsko. Celkem společnost aktuálně vyváží své výrobky do 65 zemí světa. Největším českým odběratelem TREVOSu je ŠKODA Auto patřící do skupiny VW Group. Produkty TREVOSu osvětlují zejména výrobní haly, dále pak průmyslové a skladové haly, kde platí pro charakteristiku osvětlení mimořádná distribuce světla, nenáročná údržba a bezproblémový provoz.

„Tak dobrých výsledků jsme dosáhli ve vysoce konkurenčním prostředí, a navíc v období, kdy se TREVOS stal terčem nevybíravých podvodných útoků,“ prohlásil Jiří Opočenský, nedávno valnou hromadou zvolený předsedou představenstva firmy. „Můj dík patří všem zaměstnancům, na jejichž práci TREVOS stojí, a všem obchodním partnerům, kteří nám stále důvěřují,“ dodal.

TREVOS se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonalému pokusu o podvodné převzetí společnosti. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy stále častěji musí čelit obdobným protiprávním praktikám.

Po řadě nezbytných právních kroků rozhodl rejstříkový soud v Hradci Králové o uvedení rejstříkového zápisu do stavu před útokem nájezdníků. Na podkladě rozhodnutí rejstříkového soudu dochází 16. června ke zveřejnění údajů o výmazu falešných osob a opětovném zápisu skutečných členů představenstva v obchodním rejstříku. „Pokus o nepřátelské převzetí a poškození našeho dobrého jména jsme ustáli. Doufám, že definitivně a navždy,“ uzavřel Opočenský.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz