Vyberte stránku

Turnov/Praha 19. července 2017 – Valná hromada akciové společnosti Trevos, významného hráče v oblasti světelného průmyslu, zvolila 16. 7. nové představenstvo složené z akcionářů a majitelů společnosti. Smyslem rozhodnutí je návrat rozhodovacích pravomocí do rukou majitelů. Firma Trevos je totiž již několik let předmětem útoků neznámých nájezdníků, kteří se po řadě šikanózních insolvenčních návrhů dokonce pokusili podvodně firmu nepřátelským způsobem převzít.

„Přesto, že nám naši obchodní partneři plně důvěřují, přiznávám, že vytrvalé útoky proti firmě její dobré pověsti neprospívají,“ uvedl Jiří Opočenský, předseda představenstva společnosti Trevos.

Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovská firma Trevos, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonalému pokusu o podvodné převzetí společnosti. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy stále častěji musí čelit obdobným kriminálním praktikám.

Počátkem ledna 2016 společnost obdržela usnesení rejstříkového soudu v Hradci Králové z 15. prosince 2015, podle kterého se z obchodního rejstříku vymazávají dosavadní skuteční členové představenstva Lukáš Vyhlídko, Veronika Šebo, Jana Opočenská a Michal Opočenský a do obchodního rejstříku se místo nich podvodně zapisují Jacek Roman Zielinski, Lazar Ovenkov, Mihai Florea a Silviu Mihaiu na pozicích členů představenstva Trevosu a Jacek Roman Zielinski jako jediný akcionář, kterému však nikdo ze skutečných akcionářů své podíly neprodal. Interpolu se však nepodařilo ověřit ani pouhou existenci těchto osob.

Vrchní soud v Praze však nepochopitelně nevyslyšel odvolací tvrzení a argumenty Trevosu o podvodném převodu akcií a potvrdil nesprávné rozhodnutí o změně v obchodním rejstříku, které v prosinci 2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové. Na podkladě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se následně v květnu 2017 v obchodním rejstříku objevil zápis falešných osob, které počátkem června rozeslali obchodním partnerům společnosti a bankám nepravdivé zprávy o provedených změnách ve společnosti. Chtěli tak znemožnit její normální fungování.

Po řadě nezbytných právních kroků rozhodl rejstříkový soud v Hradci Králové o uvedení rejstříkového zápisu do stavu před útokem nájezdníků. Na podkladě rozhodnutí rejstříkového soudu dochází 16. června ke zveřejnění údajů o výmazu falešných osob a opětovném zápisu skutečných členů představenstva v obchodním rejstříku. „Pokus o nepřátelské převzetí a poškození našeho dobrého jména jsme ustáli. Doufám, že definitivně a navždy,“ uzavřel Opočenský.

Společnost Trevos zaměstnává na 250 lidí a patří k významným zaměstnavatelům na Turnovsku.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.cz

Aktuální výpis z OR