Vyberte stránku

Akcionáři podali Návrh k dosažení souladu zapsaného stavu v obchodním rejstříku se stavem skutečným

Akcionáři podali Návrh k nápravě (dosažení) souladu zapsaného stavu v obchodním rejstříku se stavem skutečným rejstříkovému soudu v Hradci Králové v souladu s § 78 a 79 zákona o veřejných rejstřících.
Jde o primární obranný krok proti zápisu Falešných zástupců do obchodního rejstříku.

Dokument není možné veřejně zpřístupnit, v případě zájmu prosím kontaktujte Trevos.

Valná hromada potvrdila ve funkci skutečné členy

Valná hromada složená ze Skutečných akcionářů potvrdila ve funkcích Skutečné členy představenstva, vlastnické právo Skutečných akcionářů ke 100 procentům Akcií Společnosti a pověřila Skutečné členy představenstva k obraně proti zápisu Falešných zástupců do obchodního rejstříku a souvisejícím útokům.

Notářské ověření skutečných členů představenstva

Notář formou notářského zápisu osvědčil, že (i) akcionáři společnosti jsou pánové Milan Ron, Jiří Opočenský, Vilém Šulc, František Vyhlídko a Stanislav Boch (Skuteční akcionáři); (ii) Skuteční akcionáři se shromáždili v sídle Společnosti, předložili mu originály akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu Společnosti (Akcie) za účelem konání valné hromady (která následně ve funkcích členů představenstva Společnosti potvrdila osoby zvolené valnou hromadou Společnosti dne 20. března 2015, tj. Skutečné členy představenstva); a (iii) na Akciích není nic, co by dokumentovalo jejich převod (převodní rubopis).