Vyberte stránku

Notářské ověření skutečných členů představenstva

Čvn 8, 2017 | Nepřátelské převzetí

Notář formou notářského zápisu osvědčil, že (i) akcionáři společnosti jsou pánové Milan Ron, Jiří Opočenský, Vilém Šulc, František Vyhlídko a Stanislav Boch (Skuteční akcionáři); (ii) Skuteční akcionáři se shromáždili v sídle Společnosti, předložili mu originály akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu Společnosti (Akcie) za účelem konání valné hromady (která následně ve funkcích členů představenstva Společnosti potvrdila osoby zvolené valnou hromadou Společnosti dne 20. března 2015, tj. Skutečné členy představenstva); a (iii) na Akciích není nic, co by dokumentovalo jejich převod (převodní rubopis).