Vyberte stránku

Útoky na TREVOS

Přehled klíčových milníků vývoje protiprávních útoků neznámých osob na společnost TREVOS, a.s. (Společnost) a její akcionáře. U jednotlivých událostí jsou vždy konkrétní dokumenty.
Do dokumentů, u kterých uvádíme, že je nelze veřejně zpřístupnit, lze nahlédnout po předchozí dohodě a souhlasu Společnosti. Tyto dokumenty nelze bez dalšího veřejně zpřístupnit z důvodu povinnosti mlčenlivosti anebo z důvodu, že zpřístupnění některých informací neznámým útočníkům by nebylo pro další obranu Společnosti taktické.